พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python

0
1849

วันนี้ครูไอทีได้รวบรวมคลิปการใช้คำสั่งต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python มาไว้ให้สมาชิกได้ศึกษากัน โดยมีเยื้อหาหลักๆ ดังนี้

คำสั่งแสดงผล | print ()
คำสั่งรับข้อมูล | input ()
การทำงานแบบวนซ้ำ | For ตัวแปร in ลิสต์ :
การทำงานแบบมีทางเลือก | if เงื่อนไขทางเลือก :
การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while
เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else