ดาวน์โหลดฟรี.. เอกสารรายงานการอบรมวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย รุ่นที่2

0
2203

สมาชิกท่านใดอบรมแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้กันได้เลย