ดาวน์โหลดฟรี.. เอกสารรายงานการอบรมวิทยาการคำนวณ ม.ต้น รุ่นที่2

1
2925

สมาชิกท่านใดอบรมแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช้กันได้เลย


ยังไม่ได้อบรม สามารถไปอบรมได้ที่ : https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses/course-v1:IPST+CS030+2021-3/about


1 ความคิดเห็น

Comments are closed.