รายงานการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) รุ่นที่ 2

0
599

ดาวน์โหลดฟรี รายงานการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) รุ่นที่ 2