ครม.อนุมัติ ฟอนต์มาตรฐานหลังสือราชการไทย จุฬาภรณ์ลิขิต

0
930

ตามที่เป็นข่าวอยู่ในก่อนหน้านี้ว่ามีการสร้างฟอนต์ใหม่สำหรับเอกสาร หรือหนังสือของระบบราชการไทย ตอนนี้ ครม. ได้อนุมัติให้ใช้ฟอนต์ “จุฬาภรณ์ลิขิต” แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หรือร่วมบริจาคได้ที่