คอร์สเรียนจาก Apple , Google และ Microsoft ที่เปิดให้ทุกๆ คนสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรี

0
1052

มาแล้ว คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม ขั้นพื้นฐานโดย Apple , Google , Microsoft ที่เปิดให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรี

Apple

เรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโค้ดด้วย Swift Playgrounds ให้รู้จักการเขียนโค้ดและการแก้ปัญหา ผ่าน iPhone, iPad หรือ Macbook และที่สำคัญสอนเป็นภาษาไทย พร้อมแล้วไปเรียนกันได้ที่ <คลิก>

Google

คอร์สเรียนเขียนโค้ด ที่เหมาะกับนักเรียนอายุ 9-14 ปี หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เรียนผ่านแอพ Grasshopper พร้อมแล้วไปเรียนกันได้ที่ <คลิก>


Microsoft

บทเรียนของบริษัท Microsoft ที่เรียนได้ด้วยตัวเองผ่าน Youtube มีมากถึง 44 คลิป ครอบคลุมทุกทักษะ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พร้อมแล้วไปเรียนกันได้ที่ <คลิก>