แจกฟรี ปกแผนการจัดการเรียนรู้ (.PSD และ .DOCX)

0
6451

แจกฟรี ปกแผนการจัดการเรียนรู้ มีให้เลือก 2 แบบคือ


เป็นไฟล์ .PSD ใช้เปิดกับโปรแกรม Adobe Photoshop

เป็นไฟล์ .DOCX ใช้เปิดกับโปรแกรม Microsoft Word