วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563

0
1531

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 7 พ.ค. 2563 มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19

2. ในหน้าเว็บไซต์ dlthailand.com/covid-19 เลื่อนลงไปที่ “ตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังอบรม” กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”


3. รอสักครู่ ระบบจะแจ้งว่าผ่าน หรือไม่ผ่านการทดสอบ ถ้าผ่าน ให้คลิกที่ “สั่งพิมพ์”


4. ระบบจะพาเข้าสู่หน้าเกียรติบัตร คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร หรือคลิกที่รูปแผ่นดิสก์ เพื่อบันทึกไฟล์ PDF ลงอุปกรณ์ของเรา


ในกรณีที่ต้องการทำให้เกียรติบัตรเป็นไฟล์รูปภาพ เพื่อรายงานต้นสังกัดทางไลน์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอนี้