ตัวอย่างเอกสาร และขั้นตอนการนำเข้าระบบ DPA (ว21 + วPA)

0
2014

ช่วงนี้คุณครูหลายๆ ท่านคงกำลังยื่นขอมีวิทยฐานะกันอยู่ ซึ่งหลายๆ คนก็ยื่นเสร็จไปแล้ว แต่อีกหลายๆ คนก็คงกำลังงงกันอยู่ วันนี้แอดมินเองก็ได้ยื่นเช่นกัน เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การยื่นให้สมาชิกครูไอทีได้อ่านกัน พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

วิธีการดาวน์โหลด

  1. เลือกไฟล์ปกที่ต้องการ ไปที่เมนู “ไฟล์”
  2. เลือกที่ “ดาวน์โหลด”
  3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ


1. คุณครูทำ PA1 ซึ่งก็คือประเด็นท้าทาย ที่เราได้ทำกันไปเมื่อนานมาแล้ว

2. คุณครูรับการประเมิน PA โดยกรรมการประเมินใน PA2 และสรุปผลคะแนนลงใน PA3 ส่วนนี้ก็เชื่อว่าคุณครูได้รับการประเมินไปกันหมดแล้ว เมื่อได้ PA3 แล้ว งานบุคคลจะทำการนำเข้าระบบ PA ให้เรา

3. ถ้าคุณครูมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นขอมีวิทยฐานะได้ จะมีเอกสาร และหลักฐาน ดังนี้

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยในส่วนนี้คุณครูต้องทำเป็นไฟล์ .pdf ในไฟล์ต้องมีบันทึกหลังสอน และทำการประเมินในแบบประเมินต่างๆ ให้ครบถ้วน

3.2 ถ่ายคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อที่ 3.1 โดยส่วนนี้ ความละเอียดไฟล์ควรมีขนาดตั้งแต่ 480p ถึง 1080p ความยาวไม่เกิน 60 นาที (ในส่วนนี้ แอดมินพลาดมาแล้ว คือใช้สมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอ แล้วลืมดูว่าถ่ายคลิปด้วยความละเอียดแบบไหน ปรากฏว่าเป็นความละเอียด 4K ระบบจะไม่อนุญาตให้อัปโหลดโดยเด็ดขาด ดังนั้น เราจึงต้องเสียเวลามาแปลงไฟล์อีก)

3.3 ถ่ายคลิปวิดีโอแรงบันดาลใจ โดยส่วนนี้ก็ใช้ ความละเอียดไฟล์ควรมีขนาดตั้งแต่ 480p ถึง 1080p ความยาวไม่เกิน 10 นาที

3.4 กรอกข้อมูลลงในแบบสรุปคะแนน แล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันเซ็นรับรอง เสร็จแล้วสแกนเป็นไฟล์ .pdf เพราะต้องแนบเข้าระบบ


3.5 กรอกข้อมูลลงใน แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งส่วนนี้ไม่ต้องแนบเข้าสู่ระบบ PA แต่ใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายบุคคลของโรงเรียนกรอกในระบบ


3.6 ทำเอกสารผลลัพธ์ของนักเรียน คือในแผนการจัดการเรียนรู้ของเราใช้ใบงานอะไร ประเมินผลแบบไหน ก็นำมาแนบในเอกสารนี้ รวมถึงภาพถ่ายการจัดกิจกรรม และผลงานนักเรียน

3.7 เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ทำบันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ เสนอผู้อำนวยการและนำเอกสารข้อ 3 ทั้งหมด ให้ฝ่ายบุคคลนำเข้าสู่ระบบ PA


3.8 งานบุคคลจะขออีเมลของเรา เพื่อระบบจะส่ง Username และ Password ในการเช็คสถานะมาให้ผู้ส่ง

4. รอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

5. รอการประเมินวิทยฐานะ ประมาณ 30 วัน

6. รอการแจ้งผลมายังสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประมาณ 30 วัน