อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,700 เรื่อง โดย หอสมุดแห่งชาติ

0
2226

หอสมุดแห่งชาติ เปืดให้อ่าน e-book ฟรี มากกว่า 2,700 เรื่อง โดยสามารถอ่านได้ทั้งแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน “2ebook Library” (อ่านบนเว็บได้ที่ : https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ( Create Account )

ขั้นตอนที่ 1 คุณต้องเข้าใช้ระบบจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดหรือสถาบันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงว่าคุณอยู่ในสถาบัน แล้วทำการเลือกเมนู ‘สมัครสมาชิก’

ขั้นตอนที่ 3 ทำการใส่ข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการสมัคสมาชิกที่ระบบส่งให้ทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library

https://www.2ebook.com/…/reader/elibrary_usermanual.pdf

https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt