สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้สนใจศึกษาเรียนรู้จาก 18 บทเรียนออนไลน์

0
1536

ท่านธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้สนใจศึกษาเรียนรู้จาก 18 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แต่ละบทเรียนมีเกียรติบัตรมอบให้
ตัวอย่างบทเรียน