ดาวน์โหลดฟรี.. บัตรคำเกี่ยวกับการเขียน Flowchart พร้อมตัวอย่าง พิมพ์ใช้ในห้องเรียนได้เลย

0
3046

แจกฟรี บัตรคำเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนผังงาน(Flowchart) คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย โดยตัวบัตรคำประกอบด้วยสัญลักษณ์เริ่ม, จบ, รับเข้าข้อมูล, ส่งออกข้อมูล, ประมวลผล, ตัดสินใจ และจุดเชื่อม พร้อมกับตัวอย่างสถานการณ์ ที่คุณครูพิมพ์แล้วนำไปจัดกิจกรรมได้เลย