10 คอร์สเรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีใบประกาศ

0
1892

“เมื่อการเรียนรู้..ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน” วันนี้ครูไอทีขอแนะนำคอร์สเรียน 10 คอร์ส จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจบแล้วมีใบประกาศให้ พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

  1. การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน (Fundamentals of Branding)
  2. เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)
  3. การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning)
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน (IT for Daily Life)
  5. กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข (Psychosocial Occupational Therapy)
  6. ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย (Entrepreneurship and Innovation for Aging Business)
  7. การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา (Learning Mathematics using STEM based approach)
  8. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)
  9. หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development)
  10. การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking for Communication)


คุณครูอย่าลืมลงทะเบียนก่อนะครับ……