แจกฟรีบอร์ดเกม จากสสวท.

0
878

สสวท. ได้จัดทำบอร์ดเกม สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จำนวน 4 เกม คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเล่นบอร์ดเกม พร้อมกับแบบร่างของบอร์ดเกมที่สามารถไปจัดทำได้เอง เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://myipst.ipst.ac.th/ ดังนี้

 1. บอร์ดเกมเรื่อง Take a SYS (https://citly.me/shMfH )
  ผู้เล่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบทางเทคโนโลยี จากการเรียงการ์ดที่สัมพันธ์กัน
 2. บอร์ดเกมเรื่อง Design Customer’s Bag (https://citly.me/8Umel )
  จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นเป็นนักออกแบบกระเป๋าผ้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 3. บอร์ดเกมเรื่อง Learn chicken (https://citly.me/PzIg8 )
  ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นนักแก้ปัญหา มาแก้ปัญหาในร้านข้าวมันไก่
 4. บอร์ดเกมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา (https://citly.me/xcWpn )
  ผู้เล่นจะได้เรียนรู้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญหาและการต่อยอดผลงาน