ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ กับ GEG APAC

0
1083

GEG APAC Weekend Staying Connected 4.0 กิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองจัดระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 18 หัวข้อให้เลือกอบรม พร้อมรับเกียรติบัตรเมื่ออบรมเสร็จ กิจกรรมมีดังนี้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 1. การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วย Be Internet Awesome
  Youtube Live : https://youtu.be/NMq3ahSKGXo
  เวลา : 10.00 – 10.45 น.
 1. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
  Youtube Live : https://youtu.be/EhhWFdLRfjw
  เวลา : 11.00 – 11.45 น.
 1. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิตด้วย Google Workspace
  Youtube Live : https://www.youtube.com/watch?v=WFbf5RqieXA
  เวลา : 13.00 – 13.45 น.
 1. การประยุกต์ใช้ Autocrat ผสานข้อมูลจาก Google Sheet สร้างเอกสาร PDF ผ่านเทมเพลต Google Slide หรือ Google Doc เพื่อส่งอีเมลแบบอัตโนมัติ
  Youtube Live : https://youtu.be/rr0JW_4d26c
  เวลา : 14.00 – 14.45 น.
 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย Jamboard ผ่าน Google Meet
  Youtube Live : https://youtu.be/kAdfVexHKHg
  เวลา : 19.00 – 20.00 น.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

 1. การทำระบบแจ้งเตือนวันเกิดด้วย Google Sheet ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
  Youtube Live : https://youtu.be/8P9nCdoPddU
  เวลา : 10.00 – 10.45 น.
 1. คุมสอบออนไลน์!ง่ายนิดเดียว เครื่องมือช่วยให้ครูคุมสอบด้วยระบบ AI ง่ายมากขึ้น
  Youtube Live : https://youtu.be/WqWO853mrfk
  เวลา : 11.00 – 11.45 น.
 1. การเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านออนไลน์ด้วย Google Form (Part 1)
  Youtube Live : https://www.youtube.com/watch?v=mBKAu-w9O7k
  เวลา : 13.00 – 13.45 น.
 1. การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ผ่านGoogle Arts & Culture
  Youtube Live : https://youtu.be/gwa0J68e08Y
  เวลา : 14.00 – 14.45 น.
 1. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์แบบ Interactive ด้วย google slides
  Youtube Live : https://youtu.be/1KNIfw9e9Ws
  เวลา : 15.00 – 15.45 น.
 1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู – นักเรียนในการเรียนการสอนออนไลน์
  Youtube Live : https://youtu.be/C1k8HS8OqSs
  เวลา : 20.00 – 21.00 น.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 1. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google forms
  Youtube Live : https://youtu.be/8us8z-4esaA
  เวลา : 10.00 – 10.45 น.
 1. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบด้วย Google Slide
  Youtube Live : https://youtu.be/Xa9d-SNYDVU
  เวลา : 11.00 – 11.45 น.
 1. กลวิธีการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) แบบActive Learning ในการสอนออนไลน์
  Youtube Live : https://youtu.be/DhwQSP5wsrk
  เวลา : 13.00 – 13.45 น.
 1. การสร้างรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ด้วย Google data Studio (Part2)
  Youtube Live : https://www.youtube.com/watch?v=GXZPZRcgwX4
  เวลา : 14.00 – 14.45 น.
 1. เทคนิคการออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site ให้ดูโปร
  Youtube Live : https://youtu.be/7K9kgl3Jk0A
  เวลา : 15.00 – 15.45 น.
 1. Google Classroom for New Normal Teaching
  Youtube Live : https://www.youtube.com/watch?v=Kk18q2-otF4
  เวลา : 17.00 – 17.45 น
 1. เทคนิคการสร้าง Header ของ Google Forms ด้วย Canva
  Youtube Live : https://www.youtube.com/watch?v=n4h4_h1WMOo
  เวลา : 19.00 – 20.00 น.


ทุกหลักสูตร เมื่ออบรมเสร็จแล้ว สามารถลงทะเบียนรับเกียรติบัตรได้ที่ bit.ly/gegthailand