เตรียมตัวให้ดีก่อนสมัคร กับ 7 เรื่องต้องรู้การสอบ HSK ระบบใหม่

0
112

หลายคนคงคุ้นเคยกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่าง #TOEIC กันมาเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันนี้หากอยากทำงานบริษัทใหญ่ๆ บริษัทจีน หรือบริษัทที่ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ชาวจีน ก็สามารถใช้ผลสอบ #ภาษาจีน ยื่นสมัครงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้เช่นกัน วันนี้ เรามารู้จักการสอบนี้กัน

HSK คืออะไร?

HSK เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนมาตรฐานสากลที่จัดขึ้นโดยฮั่นปั้น หรือสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะภาษาจีน ทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งแต่ละระดับจะยากง่ายต่างกันไป ผลสอบ HSK สามารถนำไปสมัครเรียนต่อ สอบชิงทุน และสมัครงานที่ใช้ภาษาจีนได้

สาเหตุของการปรับปรุงข้อสอบ

เนื่องจากข้อสอบแบบเก่ายังไม่สามารถวัดภาษาจีนระดับสูงสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรที่ใช้ภาษาจีนทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสื่อสาร รวมถึงงานวิจัยด้านวิชาการได้ ดังนั้นทางฮั่นปั้น จึงเพิ่มการสอบระดับ 7-9 และจะเริ่มสอบครั้งแรกในวันที่ 26 เดือน พ.ย. ปีนี้

เปลี่ยนโครงสร้างข้อสอบ

จากเดิมที่มี 6 ระดับจะเพิ่มมาเป็น 9 ระดับ ซึ่ง HSK ระดับ 6 จากที่เคยเป็นระดับสูงจะถูกปรับมาอยู่ในระดับกลาง และเพิ่มระดับ 7-9 ขึ้นมาให้เป็นการทดสอบระดับสูงแทน

เพิ่มเกณฑ์ใหม่
แม้โครงสร้างเปลี่ยน แต่ข้อสอบ HSK ระดับ 1-6 จะยัง มีพาร์ทฟัง การอ่าน และเขียน เหมือนเดิม โดยส่วนอื่นๆ ที่จะเพิ่มเข้ามา ได้แก่ การทดสอบเรื่องตัวอักษรจีน และไวยากรณ์ เป็นต้น

บังคับสอบพูด
ปกติแล้วข้อสอบ HSK จะไม่มีการสอบพูด ผู้ที่ต้องการทดสอบทักษะการพูดภาษาจีนจะต้องสอบแยกต่างหาก และจ่ายเงินต่างหากข้อสอบนี้มีชื่อเรียกว่า #HSKK โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง แต่ ข้อสอบ HSK แบบใหม่ กำหนดให้ผู้ที่สมัครสอบในระดับ 3-6 จำเป็นต้องสอบ HSKK ด้วย โดยค่าสอบ HSKK จะรวมอยู่ในค่าสอบ HSK ระบบใหม่

จำนวนคำศัพท์และไวยากรณ์เพิ่มขึ้น
HSK ระบบใหม่จะมีจำนวนคำศัพท์และไวยากรณ์ในแต่ละระดับจะเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง หากต้องการสอบผ่าน HSK ระดับ 1 ผู้สอบจะต้องรู้จักคำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 500 ตัวและไวยากรณ์จีน 48 รูป ต่างจากระบบเก่าที่ต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 ตัวเท่านั้น

สอบเขียนตัวอักษรจีน
ระบบใหม่จะมีพาร์ทที่ทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีนและการเขียนอักษรจีนเพิ่มเข้ามาใน HSK ระดับ 1-3 ด้วย โดยจำนวนตัวอักษรจีนที่ผู้สอบควรรู้จะอยู่ที่ประมาณ 100-300 คำ

ทั้งนี้การสอบระดับ 7, 8 และ 9 จะใช้ชุดข้อสอบเดียวกัน แต่จะให้ผ่านในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ทำได้ลดหลั่นกันไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
[JEENTHAINEWS] 7 เรื่องต้องรู้การสอบ HSK ระบบใหม่ เตรียมตัวให้ดีก่อนสมัคร (blockdit.com)
New HSK Test | Mandarin Zone NEW HSK | Mandarin Zone School