เผยแพร่ผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2

0
332

เผยแพร่ผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูที่เตรียมทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เผยแพร่โดยครูภักดี เจริญรส