ดาวน์โหลดฟรี..!! วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ไฟล์ Word แก้ไข ดัดแปลงได้ง่าย

0
7277

ฉลองวันหยุด วันนี้ครูไอทีนำวิจัยในชั้นเรียนฉบับเต็ม (วิจัย 5 บท) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บทรายวิชาเก่า แต่สามารถดัดแปลงเป็นรายวิชาต่างๆ ได้ สามารถนำไปใช้ได้ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระ เพราะครูทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ พร้อมแล้ว คลิกดาวน์โหลดด้านล่างได้เลย