Microsoft เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี อาทิ Excel , Word , BI , Power Platform , Digital Literacy

0
186

Microsoft เปิดคอร์สเรียนออนไลน์แบบฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แนะนำการใช้พื้นฐานของโปรแกรมสุดยอดฮิตทั้ง Excel , Word , BI , Power Platform , Digital Literacy เป็นต้น

ใครอยากอัปสกิล เสริมความรู้ในช่วงวันหยุดก็ไปเรียนได้เลย เมื่อเรียนจบมีใบเซอร์ให้ด้วย

Microsoft Excel

– เทคนิคพิเศษการใช้ Excel ให้รวดเร็ว

– การใช้ Quick Anallysis ในการจัดการกับข้อมูลแบบรวดเร็ว

– การใช้งาน สูตรพื้นฐาน SUM , IF , COUNTIF

ไปเรียนกัน > https://powerclass.org/courses/microsoft-excel/


Microsoft Word

– การตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ 1 คอลัมน์และหลายคอลัมน์

– เทคนิคการใช้ Navigation Plane

– การเปิดเอกสาร PDF ด้วย Microsoft Word อ่านและแก้ไข

ไปเรียนกัน > https://powerclass.org/courses/microsoft-word/

Microsoft BI

– Report ดึงข้อมูล

– ดึงตัวข้อมูลจาก Databased เข้าไปหา Hadoof , Mailchimp

ไปเรียนกัน > https://powerclass.org/courses/power-bi/


Microsoft Power Platform

– เขียนและสร้าง App

– ทำ Database ในการเก็บข้อมูล

ไปเรียนกัน > https://powerclass.org/courses/power-platform


Digital Literacy

– ทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน

– เครื่องมือการสร้าง QR Code เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในการทำงาน

– การทำแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Microsoft Form

ไปเรียนกัน > https://powerclass.org/courses/digital-literacy/