เดือนกันยายนแล้ว เปลี่ยนห้องเรียนออนไลน์ให้สนุกกันดีกว่า กับ 4 หลักสูตรตลอดเดือน

0
1692

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์เดือนกันยายน จำนวน 4 หลักสูตร ที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ การอบรม “ไม่ต้องลงทะเบียน” เพียงเข้าไปรับชมรับฟังตามตารางแค่นี้เอง

ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/Q_O25rStHZw

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

(ปิดการรับคำตอบ เนื่องจากครบจำนวนที่กำหนดไว้)

ดาวน์โหลดข้อมูลวุฒิบัตร


ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/tGogYCzKjbU

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/2HANMsUdGMc

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.


ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/3ZkFMqGjYfY

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | Facebook

NSRU Online