รวมลิงก์อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

0
3449

งงกันอยู่ใช่ไหม กับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9- 20 พฤษภาคม 2563 กันอยู่ใช่ไหม เราสรุปไว้ให้แล้ว