อบรมออนไลน์ Microsoft Teams Training Event โดย สพฐ.

1
10205

อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9- 20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ โดยมีการอบรม 2 รูปแบบ คือ ดูผ่าน Youtube และอบรมแบบถามตอบใน MS Teams ผ่านช่องทางดังนี้


รูปแบบที่ 1 อบรมผ่าน Youtube มีตารางออกอากาศดังภาพ


ช่องทางการรับชม https://www.youtube.com/obectvonlineรูปแบบที่ 2 ร่วมอบรมออนไลน์ แบบสองทาง (สามารถถามตอบได้) คลิกที่ลิงก์ตามวันด้านล่าง

เสาร์ที่ 9 พ.ค 63
เวลา 14.00 – 15.00 น.
พบกับหัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive1
อ่านสรุปการเข้าร่วมทีม คลิก

พุธที่ 13 พ.ค 63
เวลา 18.00 – 19.00 น.
พบกับหัวข้อ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive2
อ่านสรุปการเข้าร่วมทีม คลิก

เสาร์ที่ 16 พ.ค 63
เวลา 14.00 – 15.00 น.
พบกับหัวข้อ การใช้ File ใน Microsoft Teams
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive3

พุธที่ 20 พ.ค 63
เวลา 18.00 – 19.00 น.
พบกับหัวข้อ เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive4

เสาร์ที่ 23 พ.ค 63
เวลา 14.00 – 15.00 น.
พบกับหัวข้อ สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive5

พุธที่ 27 พ.ค 63
เวลา 18.00 – 19.00 น.
พบกับหัวข้อ วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive6

เสาร์ที่ 30 พ.ค 63
เวลา 14.00 – 15.00 น.
พบกับหัวข้อ เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive7

พุธที่ 3 มิ.ย 63
เวลา 18.00 – 19.00 น.
พบกับหัวข้อ เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive8


คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.