ไม่พบรายชื่อรับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม OBEC WEBINAR DLIT ทำอย่างไร??

0
490

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน จากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ประกาศผลการอบรมโดยให้คุณครูผู้เข้าอบรม สามารถดาวน์โหลด วุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม OBEC WEBINAR DLIT เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564

แต่ปรากฎว่าคุณครูหลายท่านค้นหาแล้วไม่พบชื่อตนเอง ในการขอ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม OBEC WEBINAR DLIT เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ อย่าพึ่งตกใจไป (แอดมินเองก็ยังไม่ได้) โดยคุณครูสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อผู้ประสานงานที่นี่