อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2016 

0
189

เป้าหมายการเรียนรู้

  1. เพื่อให้สามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์ในPowerpoint และทำการบันทึกฝังฟอนต์ได้
  2. เพื่อให้สามารถทำการออกแบบฟอนต์ด้วยการเติมรูปภาพได้
  3. เพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือทริกเกอร์ได้

วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม

ประเด็นการเรียนรู้

  1. การเปลี่ยนฟอนต์เดียวทุกหน้าสไลด์ และการบันทึกแบบฝังฟอนต์,การออกแบบฟอนต์ด้วยการเติมรูปภาพ และการแปลงเป็นภาพเวคเตอร์
  2. เทคนิคการใช้คีย์ลัดในการคัดลอก กล่องข้อความ รูปภาพ,การใช้เครื่องมือผสานรูปร่าง
  3. การสร้างชิ้นงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือทริก เกอร์,การทำอนิเมชั่น ตัวอักษรวิ่ง
  4. การสร้างชิ้นงานนำเสนอเป็นวิดีโอพร้อมเสียงเพลง