อบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดได้ หมดเขตวันที่ 10 ก.พ. 2565

0
259

หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครูนี้เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมสุขภาพจิต ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21 ได้ เมื่อเรียนรู้ครบทุกตอนและผ่านการทดสอบ 70% (สามารถทำซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์)

ขั้นตอนแรกทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก จากนั้นเลือกสื่อการเรียนรู้สำหรับครู
ลิงก์เข้าลงทะเบียน https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/

หนังสือรับรองหลักสูตรการอบรม จาก ก.ค.ศ. หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล จำนวน 9 ชั่วโมง


ขั้นตอนแรกทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก จากนั้นเลือกสื่อการเรียนรู้สำหรับครู
ลิงก์เข้าลงทะเบียน https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/

เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการทำ Pre-test