ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

0
265

รับสมัครคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) และวิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) จำนวน 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

  • การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
    วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565
  • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged
    วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565
  • วิทยาการข้อมูล (Data Science)
    วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565


สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
http://bit.ly/3A717Vo

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65