ขอเชิญชวนคุณครูอนุบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

0
142

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ขอเชิญชวนคุณครูอนุบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย (3-6 ปี)“
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็กและ สสวท.

วันอาทิตย์ที่ 8 และจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook เพจ “ปฐมวัย สสวท.”

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ได้ที่ https://bit.ly/3v7OdW4

ติดตามข่าวสารและช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด
Facebook เพจ “ปฐมวัย สสวท.”
https://www.facebook.com/ipst.earlychildhood/?ref=page_internal