เชิญชวนอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล”

0
83

Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล
.
สสวท. ร่วมกับ Thai MOOC เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล” โดยคณะผู้สอนจากสถาบันชั้นนำทางการศึกษาของประเทศ
.

อบรมฟรี

ลงทะเบียนและเริ่มเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ >> https://bit.ly/3j3VEdV
.
ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับรายวิชา
อ.ดร.จีระพร สังขเวทัย ([email protected])
อ.ศิวกรณ์ มาลากุล ([email protected])