สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

0
853
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยมีตารางการอบรม ดังนี้

ช่องทางการรับชม

Facebook : https://www.facebook.com/obectvonline

Youtube : https://www.youtube.com/OBECTVONLINE

Website : http://www.obectv.tv

ลิ้งค์ลงทะเบียนสามารถเข้าไปได้ที่ webinar.moe.go.th
โดยสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงหลังการอบรมในแต่ละวัน โดยวิทยากรจะให้รหัสในการเข้าทำแบบทดสอบ โดย 1 วัน ช่วงเช้าและบ่าย ข้อสอบจะรวมกันในลิ้งค์เดียว ซึ่งหากกรอกลงทะเบียนสอบจะได้ใบเกียรติบัตรวันละ 1 ใบ ต้องเข้าอบรมทั้งเช้าและบ่ายจึงจะทำข้อสอบได้ และให้กดเข้าลิ้งค์การลงทะเบียนให้ถูกต้องตามภาคด้วย

การอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่สามารถนำชั่วโมงไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้