ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตอล Microsoft Innovation Educator

0
3277

รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตอล Microsoft Innovation Educator

 1. ระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น.
 • ลงทะเบียนผ่าน Microsoft Forms ได้ที่ aka.ms/obecskill
 1. ติดตามรายละเอียดและผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
 1. ช่องทางการเข้าร่วมการอบรมมีทั้งหมด 2 ช่องทาง ได้แก่
 • ช่องทางที่ 1 สำหรับผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก เข้าอบรมผ่าน Microsoft Teams
 • ช่องทางที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์
  • Website : www.obectv.tv
  • YouTube : OBEC Channel
  • Facebook Page LIVE : OBEC Channel
  • Facebook Page LIVE : Thailand Innovation Educator
 1. ดาวน์โหลดแบบทดสอบหลังการอบรมได้ที่ aka.ms/obecskill-report
 2. ช่องทางการรับประกาศนียบัตรได้ที่ aka.ms/obecskill-report
 3. ช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ – Facebook Page : Thailand Innovation Educator


หมายเหตุ
– ผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการผ่าน Microsoft Forms รับสมัครจำนวน 1,000 คนแรกของแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมอบรมผ่าน Microsoft Teams เพื่อร่วมทำ Workshop และจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ
– กรณีที่ไม่ใช่ลำดับ 1,000 คนแรก และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ OBEC Channel : OBEC TV, LIVE Facebook, OBEC YouTube Channel Live และ Facebook Live Thailand Innovation Educator และสามารถกรอกแบบทดสอบหลังการรรับชมแต่ละหลักสูตรเพื่อรับใบประกาศนียบัตร