รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ของ สสวท. นับชั่วโมง ว21 ได้

0
3235

ช่วงนี้คุณครูหลายๆ ท่านต่างกำลังทำผลงาน ว21 กันอยู่ และก็มีครูหลายๆ เอกที่ไม่ใช่เอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังมองหาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อเก็บชั่วโมงการอบรมพัฒนาตนเองกันอยู่ วันนี้ ครูไอที ขอนำเสนอ หลักสูตรอบรมออนไลน์ของ สสวท. ซึ่งสามารถนับชั่วโมงได้

มาถึงตรงนี้คุณครูหลายๆ ท่านอาจจะงงว่า สอนเอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำชั่วโมงไปใช้ได้หรือ?? เท่าที่แอดได้ฟังการอบรมมา วิทยากรท่านหนึ่งได้ให้ข้อแนะนำว่า ถ้าคุณครูจบเอกอื่นๆ สามารถนำชั่วโมงการอบรมของ สสวท. ไปใช้ได้โดยการเขียนใน ID Plan แบบเปิดกว้างคือ อยากอบรมเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอน หรืออะไรประมาณนี้ แล้วคุณครูอบรมของ สสวท. ตอนสรุป ก็สรุปออกมาประมาณว่า ได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการสอนของวิชาคุณครูอย่างไร เพียงเท่านี้ คุณครูก็สามารถนับชั่วโมงได้แล้ว

[รุ่นที่ 2] การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


[รุ่นที่ 2] การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) สำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


[รุ่นที่ 2] อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) สำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา


[รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นที่ 2


[รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


[รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


[รุ่นที่ 2]หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4) พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แช็ตบอต หุ่นยนตร์ และเกม อย่างง่าย สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป