รวมไว้ให้แล้ว บทเรียนออนไลน์ สำหรับครูคอมพิวเตอร์ ใน Thai MOOC

0
4254

กำลังหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีเกียรติบัตรกันอยู่ใช่ไหม นี่เลย เรารวมไว้ให้แล้ว แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ยอดนิยมของไทย Thai MOOC โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยที่ร่วมบทเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยเอาไว้มากมาย มีหลักสูตรไหนน่าสนใจสำหรับครูคอมพิวเตอร์บ้าง มาดูกันเลย


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– การออกแบบ Infographic|Infographic Design

มหาวิทยาลัยศิลปากร
– เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
– เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
– การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ (Basic Computer Programming for Information System)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information System and Knowledge Management in the Digital Age)

มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทย์เพื่อชีวิต (Science for Life)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era)

มหาวิทยาลัยรังสิต
– ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Introduction to Data Analytics on Social Media)
– การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล(Big Data Analysis)
– เทคโนโลยี บล็อกเชนและ บิทคอยน์ (Block Chain and Bit Coin)