หลักสูตรอบรมออนไลน์ (เน้นคุณภาพ) อัปเดตให้เรื่อยๆ

0
21444

ช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทีมงานครูไอทีจึงได้รวบรวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี!! อบรมออนไลน์เองที่บ้าน และยังสามารถนับชั่วโมงได้เพื่อพัฒนา​ ว21 ได้


แหล่งเรียนรู้รวมหลายหลักสูตร

ชื่อสถาบัน/หลักสูตรเข้าอบรม
– ThaiMOOC โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยคลิก
– CUMOOC โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคลิก
– MahidolMOOC โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคลิก
– สำนักงาน ก.พ.คลิก
– สำนักงาน ก.พ.ร.คลิก
– Starfish Labzคลิก
– Microsoft ชุดการฝึกอบรมของครูคลิกแหล่งเรียนรู้เฉพาะหลักสูตร

ชื่อสถาบัน/หลักสูตรเข้าอบรม
– หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2คลิก
– หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาคลิก
– หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล | Digital Literacyคลิก
– หลักสูตรสุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรมคลิก
– หลักสูตร Be Internet Awesome คลิก
– หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) คลิก
– หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคลิก
– หลักสูตร Safe Internet by DTACคลิก


**หมายเหตุ ก่อนคุณครูจะเลือกอบรม หรือกระการใดๆ ควรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าข้อมูลที่ต้องกรอกลงไปนั้น เหมาะสมกับสิ่งที่จะได้มาหรือเปล่า อย่างไรก็ตาม ทีมงานครูไอทีขอแนะนำให้เลือกจากสถาบันที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น ThaiMOOC, CUMOOC, MahidolMOOC, สำนักงาน ก.พ., สสวท เป็นต้น