ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จัดอบรมโครงการ “รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เปิดโลกวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

0
618

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จัดอบรมโครงการ “รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เปิดโลกวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ” โดยโครงการมีอีบุ๊กให้ศึกษาก่อน แล้วจึงทำแบบทดสอบ ถ้าผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์