แจกฟรี รายงานผลการอบรม Online

1
7582

ช่วงนี้คุณครูอบรมวิทยาการคำนวณกัน น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหลายท่าน วันนี้ครูไอทีนำปก รายงานผลการอบรม Online สามารถแก้ไขได้ง่าย เพราะสร้างจากโปรแกรม Power Point และมีบันทึกข้อความรายงานผลการอบรม Online มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปใช้กันด้วย


Comments are closed.