วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

0
2008

ดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 5 บท เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณครูที่กำลังมองหาแนวทางการทำวิจัย สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางและปรับใช้ได้เลย

วิธีการดาวน์โหลด

1. เลือกไฟล์ปกที่ต้องการ ไปที่เมนู “ไฟล์”

2. เลือกที่ “ดาวน์โหลด”

3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ