สมัครอบรมหลักสูตร “Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”

0
100

ขอเชิญครูสมัครอบรมหลักสูตร “Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย

การอบรมครูระดับประถมศึกษา รุ่น 6 อบรมวันที่ 29-30 ม.ค. 65 สมัครที่ https://bit.ly/3FrTrPm

การอบรมครูระดับมัธยมศึกษา รุ่น 5 อบรมวันที่ 22-23 ม.ค. 65 สมัครที่ https://bit.ly/302PnoF

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ภายในวันที่ 10-13 มกราคม 2565

สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม