ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการใช้งาน Scratch มีตัวอย่างโค้ดให้ลองเล่น

0
3485

“ทักษะการเขียนโค้ด จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ยิ่งเริ่มเรียนรู้เร็วก็จะทำให้คุ้นเคยและรู้สึกเป็นเรื่องปกติในการนำไปใช้งาน” ข้อความจาก Learn Coding for Kids
เรียน Coding สำหรับเด็ก


ขอบคุณสิ่งดีๆ จาก https://learncodingforkids.in.th/