งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 9/2564 “การสร้างสื่อสำหรับครูในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม Canva”

0
799

งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 9/2564
“การสร้างสื่อสำหรับครูในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม Canva”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30-11:30 น.
จัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


การรับสมัคร
บุคคลทั่วไป สมัครได้ที่ https://bit.ly/3ED6SLi จำนวน 200 คน เริ่มสมัครวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09:00 น.
สมาชิกสวคท. สมัครได้ที่ https://www.facebook.com/groups/991992351655317 จำนวน 100 คน สมัครได้ทันที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://smtat.org/activity/867/