ดาวน์โหลดฟรี สไลด์สรุปแนวคิด วิทยาการคำนวณ

0
1067

ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยไฟล์สไลด์ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ เป็นไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint แก้ไขได้ง่าย แถมฝังฟอนต์ไปให้ด้วย หรือจะดาวน์โหลดเป็น PDF ก็ได้

วิทยาการคำนวณคืออะไร?

วิทยาการคำนวณ (Computing Science) คือการศึกษาการ “ออกแบบ” องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และนำคอมพิวเตอร์มา “ใช้งาน” เพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกต่างๆ