STEM คืออะไร? ทำไมทักษะ STEM ถึงยังมีคนพูดถึงอยู่ในปี 2023

0
627

STEM เป็นชุดทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ หลายคนอาจจะยังรู้จักกับคำนี้ไม่มากพอ วันนี้มาหาคำตอบของ STEM ไปพร้อมกัน ว่าทำไมทักษะนี้ถึงยังสำคัญสำหรับยุคนี้

STEM คืออะไร?

STEM นั้นย่อมาจากอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่
● Science (วิทยาศาสตร์)
● Technology (เทคโนโลยี)
● Engineering (วิศวกรรมศาสตร์)
● Mathematics (คณิตศาสตร์)

ทั้ง 4 วิชานี้คือความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับยุคสมัยนี้ ซึ่งในแต่ละสาขาสามารถเชื่อมต่อหรือบูรณาการเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา การตั้งคำถาม การค้นคว้าสิ่งใหม่ หรือการพัฒนานวัตกรรม

วิชาทั้ง 4 ศาสตร์ของ STEM ในแต่ละสาขาวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

1.Science (วิทยาศาสตร์) วิชานี้จะเน้นความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยศึกษาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าอย่างมีขั้นตอน รวบรวมหลักฐาน ทดลองเพื่อพิสูจน์
2. Technology (เทคโนโลยี) วิชานี้เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้จริง รวมถึงการแก้ปัญหา การพัฒนาหรือคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี
3. Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) วิชานี้จะนำความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้พัฒนาเครื่องจักร หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. Mathematics (คณิตศาสตร์) วิชานี้จะเกี่ยวกับการคำนวณ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การถ่ายทอดความคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ช่วยเชื่อมอีก 3 ศาสตร์ให้เข้ากัน

ทำไมทักษะ STEM ถึงสำคัญ?

ปัจจุบันโลกของเรามีทั้ง Siri, Alexa หรือ Assistant ที่สามารถตอบคำถามที่เราสงสัยได้ทุกเรื่อง แต่การศึกษาในยุคสมัยใหม่ ควรมีวิธีการคิด การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น จำเป็นให้เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอ STEM จึงเป็นทักษะที่ควรมีอย่างยิ่งในยุคนี้

ประโยชน์ของ STEM

ทุกคนอาจเข้าใจผิดว่าการเรียน STEM นั้นจะต้องมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แพงที่สุดเลย เพราะ STEM มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการดำเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยี การเรียนรู้ความผิดพลาดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

ทำไมโค้ดดิ้งถึงเป็นทักษะสำคัญใน STEM?

เราใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีตั้งแต่ตอนตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน โปรแกรมเมอร์จึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการเป็นมาก นักโปรแกรมเมอร์ที่เก่ง ๆ ส่วนใหญ่ล้วนมีทักษะโค้ดดิ้ง
ฉะนั้นเด็กยุคนี้ต้องฝึกทักษะในการแก้ไขข้อผิดพลาดของปัญหา ซึ่งโค้ดดิ้งเป็นทักษะการคิดเชิงคำนวนและเพิ่มความสามารถช่วยให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เชื่อว่า ‘โค้ดดิ้ง’ เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้!

บทเรียนออนไลน์วิทยาการคำนวณ คลิก