ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการเข้าอบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

0
2552

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. นับชั่วโมง ว21 ได้ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)


คุณครูท่านใดอบรมเสร็จแล้ว สามารถดาวน์โหลด รายงานผลการเข้าอบรม และปกได้ที่นี่ … ฟรี พร้อมแล้วไปดาวน์โหลดกันเลย