ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์แบบบันทึกคะแนนนักเรียน พร้อมสรุป

1
5424

แจกฟรีกันอีกแล้ว แบบบันทึกคะแนนเก็บนักเรียนไฟล์ Excel แก้ไข เพิ่มข้อมูลเองได้ รวมคะแนน ตัดเกรดให้อัตโนมัติ พร้อมสรุปเกรดท้ายภาคเรียนให้ด้วยComments are closed.