มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2 (โควตา) ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

0
123

มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2 (โควตา)

ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

เลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 อันดับ สามารถสมัครทางเว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php


หมายเหตุ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย