อบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 รับเกียรติบัตร จำนวนรวม 34 ชั่วโมง 4 หลักสูตร

0
3355

สวัสดีคุณครูทุกท่าน ครูไอทีมีข่าวดีมาบอก หลักสูตรอบรมออนไลน์เนื่องใน “วันครู” ครั้งที่ 67 ปี 2566 จบแล้วรับเกียรติบัตร จำนวนรวม 34 ชั่วโมง จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Picture Book สร้างสุข ปลุกพลังคิด
หลักสูตร Cyber Wellness
หลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่
หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา