ฟรี.. สื่อการสอนจาก สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีล่าสุด

0
1964

ฟรี.. สื่อการสอนจาก สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีล่าสุด ครบ จบทุกช่วงชั้นใช้สอนได้เลย

📔 ดาวน์โหลดสื่อ https://proj14.ipst.ac.th/
📺 วีดีโอสื่อการสอน
📌 ป.1 >> https://bit.ly/3kmXq5a
📌 ป.2 >> https://bit.ly/3dIbfbY
📌 ป.3 >> https://bit.ly/35eJJim
📌 ป.4 >> https://bit.ly/35m0kRd
📌 ป.5 >> https://bit.ly/34hfLLx
📌 ป.6 >> https://bit.ly/31v2Y6d
📌 ม.1 >> https://bit.ly/2Hn40dJ
📌 ม.2 >> https://bit.ly/3m6werH
📌 ม.3 >> https://bit.ly/37qFzqk