รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 test blueprint

0
333

สทศ.ประกาศแล้วรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

ม.6 สอบ 26 – 27 ก.พ. 65
Download รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

ม.3 สอบ 13 ก.พ. 65
Download รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

ป.6 สอบ 12 ก.พ. 65
Download รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564