เติมเต็มการสอนแบบ Online ด้วย PowerPoint รายวิชาภาษาไทย

0
2317

อักษรเจริญทัศน์ อจท. แจกฟรีไฟล์นำเสนอสื่อการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปลุกพลังการเรียนรู้วรรณคดีไทย ด้วยภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายน่าฟัง ช่วยครูสอนสนุก เรียนรู้สะดวกทุกที่ไม่มีสะดุด

  • ผู้เรียนสนุก เข้าใจเนื้อหาได้เร็ว ด้วยภาพเคลื่อนไหวจากคลิปใน PowerPoint
  • สร้างจินตนาการ เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมตามวัย
  • เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนขณะเรียนออนไลน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างทักษะการนำเสนอ
  • ช่วยครูออกแบบกิจกรรมการสอนออนไลน์ เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ ให้ผู้เรียนรักวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

PowerPoint ภาษาไทย ม.1: https://bit.ly/3eXxEnY

PowerPoint ภาษาไทย ม.2: https://bit.ly/3ydcSIx

PowerPoint ภาษาไทย ม.3: https://bit.ly/3uX1VJ2

PowerPoint ภาษาไทย ม.4: https://bit.ly/3wdC5R7

PowerPoint ภาษาไทย ม.5: https://bit.ly/2RXyVlM

PowerPoint ภาษาไทย ม.6: https://bit.ly/2SPjcpc

ก่อนดาวน์โหลดคุณครูต้องมีบัญชีของทางอักษรก่อน ถ้ามีแล้วก็กรอกอีเมลและรหัสผ่านได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีสามารถสมัครโดยคลิกที่ปุ่ม “สร้างบัญชี”