ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ แบบ ว17 (เกณฑ์เก่า)

0
16648

สำหรับคุณครูที่เป็นสมาชิกติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ครูไอที ทางเราขอขอบคุณท่านอย่างสูง ที่ให้การติดตาม และให้กำลังใจเสมอมา

วันนี้ทีมงานครูไอทีขอเสนอขั้นตอนวิธีการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ แบบ ว17 (เกณฑ์เก่า) เผื่อครูท่านใดกำลังจะทำ และยังงงๆ อยู่ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดี 

**สิ่งที่ครูไอทีนำเสนอนี้ ห้ามทำการคัดลอก เลียนแบบ ทางเราแค่ให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้น


1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

โดยคุณครูต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สนใจจะพัฒนานักเรียน หรือรายวิชาที่สอนแล้วเกิดปัญหา โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแผนได้ที่เว็บไซต์ครูไอที หลังจากนั้นบันทึกปัญหาหลังแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน


2. ทำวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อครูทำแผนฯ แล้ว และบันทึกหลังแผน ก็ใช้ข้อบกพร่อง หรือปัญหานั้น มาทำเป็นวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่นี่


3. ทำเอกสาร กคศ 1-3

หลังจากที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนแล้ว ครูต้องจัดทำเอกสาร กคศ1-3 โดยมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มดังนี้


4. ขั้นตอนแห่งการรอคอย

ขั้นตอนนี้คุณครูต้องรอให้เขตพื้นที่ประชุมเพื่อทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ในระหว่างนี้ควรทำเอกสารสำหรับการประเมินด้านที่ 1 , ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เตรียมไว้ โดยมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มดังนี้


5. จัดเตรียมการประเมิน

หลังจากที่มีคำสั่งจากเขตฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแล้ว สิ่งที่ครูต้องทำนอกจากเตรียมเอกสารด้านที่ 1-3 คือจัดบอร์ดนำเสนอ ทำแฟ้มแผนการจัดการเรียนรู้ และอื่นๆ ตามเห็นสมควร