สุดยอด 6 คอร์สเรียนฟรีจาก Google

0
2309

โครงการ Samart Skills จาก Google เป็นการฝึกอบรมออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบรับรองทักษะอาชีพใน 3-6 เดือน ซึ่งให้ผู้เรียนกำหนดเวลาเรียนได้ด้วยตนเองอย่างยืดหยุ่น เพื่อปูทางสู่อาชีพที่ต้องการในสาขาที่มีการเติบโตสูง และสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับนายจ้างชั้นนำผ่านกลุ่มพันธมิตรผู้ว่าจ้างของโครงการ Samart Skills

6 หลักสูตรเรียนฟรีจาก Google มีดังนี้

1. Project Management : การจัดการโครงการ ทำหน้าที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ลุล่วงและเกิดมูลค่าสูงสุด


2. Data Analytics : งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีการเติบโตสูง เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญ ทั้งหมด 8 คอร์สย่อย ฝึกอบรมภายใน 3-6 เดือน

  • ชนิดและโครงสร้างของข้อมูล
  • การใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
  • วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
  • การเล่าเรื่องของข้อมูลด้วยภาพ (Data storytelling)
  • การเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยเร่งการวิเคราะห์


  3. Digital Marketing & E-commerce : การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ เรียนรู้วิธีการจัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัล การดึงดูดและมีส่วนร่วมกับลูกค้า รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์


  4. UX Design : การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) นักออกแบบ UX มีหน้าที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จริงใช้งานง่ายและน่าใช้มากขึ้น


  5. IT Support : การสนับสนุนงานด้านไอทีกำลังเป็นที่ต้องการ ในคอร์สจะสอนการเรียนรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย รวมถึงการแก้ปัญหาด้วย Code

   • การแก้ไขปัญหาและการดูแลลูกค้า
   • ระบบเครือข่าย
   • ระบบปฏิบัติการ
   • การดูแลระบบ
   • ความปลอดภัย


   6. Cyber Security : ความปลอดภัยทางไซเบอร์ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีหน้าที่ตรวจสอบและปกป้องข้อมูลและระบบ โดยมีทั้งหมด 8 คอร์ส 181 ชั่วโมง

    • การเขียนโปรแกรมสำหรับงานรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
    • แบบแผนและวิธีการควบคุมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย
    • การใช้เครื่องมือ Security Information and Event Management (SIEM) เพื่อความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
    • การตรวจจับและรายงานต่อเหตุการณ์ที่เป็นภัยออนไลน์โดยใช้ระบบตรวจจับการบุกรุก
    • ดำเนินการจับและวิเคราะห์ Packet (packet capture and analysis)


    สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://grow.google/intl/ALL_th/certificates/ ทดลองใช้ฟรี 7 วัน หรือเลือกเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมภาษาไทยฟรีใน Playlist